Lityum Polimer İle Lityum İyon Piller Arasındaki Temel Farklar

 

Gerek boyutları, gerekse ağırlıkları itibariyle oldukça kullanışlı olan Li-polimer piller, günümüzde bir çok alanda pil olarak kullanılmaktadır.

Polimer tabiri, genellikle polimer tabanlı olan ya da olmayan belirli bir lityum bazlı bataryayı tanımlamak için kullanılır .Bu bataryalar tipik olarak gözenek ve prizma benzeri hücrelere sahiptirler.

Lityum-polimer, elektrolit kullanımı noktasında diğer pil sistemlerinden farklılık göstermektedir. Orijinal polimer tasarımı 1970’li yıllarda, katı polimer elektrolit kullanılarak yapılmıştı. Katı polimer ise plastik benzeri bir film tabakasından oluşuyordu. Bu yalıtkan iyon akışına imkan tanımakta olup , elektrolite daldırılmış geleneksel gözenekli ayıracın yerini alıyordu.

Normal bir Li-ion ile Li-ion polimer arasında, jelli elektrolitin de bulunduğu bir sistemde ne gibi farklılıklar bulunmaktadır? Eğer kullanıcı açısından ele alacak olursak meseleyi, lityum polimer temel itibariyle lityum-iyon ile aynı özelliğe sahiptir. Her iki sistem de benzer katot ve anot materyalleri kullanır ve benzer miktarda elektrolit içerir.

Li-polimer, geleneksel gözenekli ayıracın yerini alan mikro boyutlu gözenekli elektrolit bileşeni itibariyle özgün bir yapıya sahiptir. Li-polimer kısmen daha yüksek seviyeli özel enerji tipi sunarken, aynı zamanda bilindik Li-iyon pilinden daha ince şekilde üretilebilir. Fakat üretim masrafı, silindirik tasarımlı olana göre daha yüksektir. Gözenekli piller sıklıkla ‘Li-polimer’ olarak tanımlanırlar.

Li-polimer piller aynı zamanda yiyecek paketine benzer esnek bir folyo tipinde muhafaza çerisinde üretilirler. Standart Li-iyon pili elektrotların birbirlerine iyice yapışmaları için sıkı sıkıya paketlenirlerken, Li-polimer pilleri ise basınç uygulamayı gerektirmeyen ince levhaların içerisinde paketlenirler. Folyo tipi bir kaplama ile ağırlık, klasik sert kaplamalara oranla %20’den fazla bir oranda düşürülebiliyor. İnce film teknolojisi ile tasarım daha rahat bir şekle bürünür. Zira batarya bu şekilde herhangi bir biçime dönüştürülebilir ve böylece modern mobil telefon ve tabletlerin içerisine oturtulabilirler. Li-polimer aynı zamanda kredi kartı inceliğinde de üretilebilir. Hafiflik ve yüksek özel enerji potansiyeli gibi faktörler Li-polimer’i tercih edilir seçenek haline getirmektedir.

Katı polimerlerin oda sıcaklığında iletkenlikleri oldukça düşüktür. Akımın sağlanması için bataryanın 60 derece ve üzeri sıcaklıklara kadar ısıtılması gerekir. Sabit uygulamalarda kullanılan büyük polimer bataryaların ısıtılmaları gerektiği için kullanımdan kaldırılmışlardı. 2000’li yılların başlarında ortaya çıkan ve çok tutan ‘gerçek plastik batarya’ kavramı, çevre ısılarında iletkenliğin sağlanamaması nedeniyle uygulamaya aktarılamamıştı.

Modern Li-polimer bataryaların oda sıcaklığında iletken özellik kazanmalarını sağlamak için düzeneğe ayrıca jelli elektrolit eklenmişti. Günümüzde bir çok Li-ion polimer pili, kısmen nemlendirilmi mikro gözeneklere sahip bir ayıraçla birlikte üretilirler. Li-polimer, Li-kobalt, NMC, Li-fosfat ve Li-manganez gibi benzer yapılı sistemlerde olduğu üzere bir çok alanda uygulama alanına sahip olmakla birlikte, benzersiz bir pil kimyası olarak kabul edilmez. Li-polimer paketlerinin büyük kısmı kobalt tabanlıdır. Bunun yanına diğer aktif materyaller de eklenebilir.

Li-polimerin şarj olma ve deşarj olma özellikleri diğer Li-iyon sistemleriyle benzerdir ve bu işlem için ayrılmış bir şarj cihazına ihtiyaç duymaz. Güvenlikle ilgili koşullar da normal devrelerde gerçekleşen korunmada ihtiyaç duyulan koşullarla benzerlik taşır. Şarj işlemi esnasında gerçekleşen gaz birikmesi bazı prizma biçimli ve gözenekli hücrelerin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle üreticilerin bu şişmeyi tolere edecek yeterli alanı ayırmaları gerekir. Folyo paketi içerisindeki bir Li-polimer, silindirik paketleme içerisinde bulunan Li-iyon piline oranla daha az uzun ömürlü olabilir.


Yorumlar (0)

Yorum yaz